Wat kost een volkstuin per jaar?

Als je een volkstuin huurt moet je er rekening houden met een jaarlijks bedrag aan tuinkosten variërend van ongeveer € 200,00 tot € 750,00.
Dit is afhankelijk van het soort tuinpark, de oppervlakte van de tuin die je huurt, het percentage openbaar groen op het tuinpark en de bijdrage aan het tuinpark zelf.
Voor het huren van een tuin op een park waar overnacht mag worden (huisjes van maximaal 28 m2, oppervlakte tuinen gemiddeld 300 m2) ben je jaarlijks ongeveer € 750,00 kwijt.
Voor een park met dagverblijven (huisjes van maximaal 12-16 m2, tuinen 200 - 250 m2) is dit ongeveer € 550,00.
Voor een nutstuin (geen huisjes, tuinen variërend van 75 - 150 m2) moet je rekenen op ongeveer € 200,00.
Hierna een overzicht waaruit deze kosten kunnen bestaan. Als voorbeeld is de tuinnota van een lid op Amstelglorie genomen (prijspeil 2016).

Contributie Bond van Volkstuinders € 81,30 (prijspeil 2021 wordt jaarlijks geïndexeerd).
Deze bijdrage is onder meer bedoeld voor de kantoorkosten en personeelslasten van de Bond. Daarnaast is de Bond lid van de landelijke organisatie van volkstuinders, het AVVN, waarvoor ook per lid een bedrag wordt afgedragen.

Grondhuur gemiddeld € 0,47 per m2 en € 0,35 per m2 voor een nutstuin (wordt jaarlijks geïndexeerd). Het totaalbedrag is afhankelijk van de grootte van de tuin en het percentage openbaar groen omdat aan de verhuurder voor het totale park grondhuur moet worden afgedragen. Gebruikelijk is dat de grondhuur voor het algemeen gedeelte hoofdelijk wordt omgeslagen over alle leden van het betreffende park.
Voor een tuin van 282 m2 ben je op Amstelglorie jaarlijks € 135,36 kwijt voor de grondhuur van je eigen tuin en € 96,80 als bijdrage voor het algemeen gedeelte.

Watergeld en verontreinigingsheffing zijn gerelateerd aan het waterverbruik. Op veel parken heeft elk tuinhuisje zijn eigen watermeter. Op de parken waar alleen sprake is van een hoofdwatermeter, worden beide heffingen berekend op basis van een hoofdelijke omslag.
Amstelglorie berekent hiervoor in totaal € 108,50.

Reinigingsrecht ben je verschuldigd voor het ophalen van het huisvuil op de parken.
Varieert van € 5,00 tot € 50,00 per tuinpark. Is afhankelijk van de maatregelen en afspraken die er op een park zijn gemaakt over het aanleveren van huisvuil door de leden. Op Amstelglorie ben je jaarlijks € 27,50 kwijt.

Verzekering. Het is gebruikelijk dat een lid zijn tuinhuisje, broeikas, schuurtje enz. verzekert tegen brand, storm en inbraak. Dat kan het voordeligst via de collectieve verzekering die de Bond van Volkstuinders heeft afgesloten bij AON.
De premie bedraagt voor een houten tuinhuisje voor brand en storm € 1,75 per € 1.000,- verzekerd bedrag en voor een stenen huisje € 1,15 per € 1.000,- verzekerd bedrag
De premie voor inbraak is € 14,75 per jaar en boven de € 3.000,- € 3,25 per € 1.000,-.
De tuinhuisjes e.d. moeten worden verzekerd tegen herbouwwaarde. Dat is een andere waarde (lees: hoger) dan je verschuldigd bent voor de overname van een tuinhuisje. Deze waarde wordt bepaald door onze interne spelregels die op alle volkstuinparken van de Bond van Volkstuinders hetzelfde zijn. Daarin is bepaald dat de overnamewaarde aan een maximum gebonden is, ongeacht of de werkelijke waarde hoger is. Zo kan het voorkomen dat je een tuinhuisje hebt overgenomen voor € 9.000,00 dat je desondanks moet verzekeren voor € 26.000,00. In geval van brand wordt er namelijk geen rekening gehouden met de interne spelregels van de Bond maar wordt er uitsluitend gekeken welk bedrag je kwijt bent om een zelfde tuinhuisje opnieuw te laten bouwen.

Bijdrage onderhoudsfonds gebouwen € 30,00, baggerfonds € 20,00

Jaarlijkse bijdrage aan het volkstuinpark (op Amstelglorie € 138,50) wordt voor diverse doeleinden aangewend. 
Onroerendezaak-belasting. De belastingdienst heft OZB op de verenigingsgebouwen.
Onderhoud en verzekering verenigingseigendommen. Elk tuinpark heeft diverse gebouwen die onderhouden, vernieuwd en verzekerd moeten worden.
Aanschaf en onderhoud werkmaterieel.