Veel gestelde vragen

Ik heb een aspirantlidmaatschap. Blijf ik ieder jaar contributie betalen?

Ieder jaar (in januari) ontvang je een factuur voor de contributie. Zolang je op de wachtlijst staat, blijf je contributie betalen. Als je lid (tuinder) wordt, blijf je ook de contributie betalen. Dit wordt berekend in de jaarlasten.

Wat is de werkwijze van de wachtlijsten op een tuinpark?

Elk tuinpark heeft een wachtlijst. Deze zijn verschillend qua lengte. De benadering van aspirantleden i.v.m. verkoop huisje is per park verschillend. Houdt zelf goed de website van het tuinpark waar je op de wachtlijst staat in de gaten en ga regelmatig langs op het tuinpark. De huisjes die te koop staan, staan op het informatiebord op het tuinpark.

Ik ben lid geworden in het 4e kwartaal. Wanneer krijg ik weer een contributiefactuur?

De contributieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december. In januari ontvang je weer een nieuwe factuur. In het 4e kwartaal is er bij een aantal tuinparken nog de mogelijkheid om in te schrijven op de wachtlijst. Check eerst of het tuinpark van je keuze nog zitting heeft voordat je lid wordt.

Kan ik mijn contributie ook automatisch laten afschrijven?

Deze mogelijkheid is er en kan d.m.v. dit machtigingsformulier. Na invulling en ondertekening van het formulier, deze per mail naar debiteuren@bondvanvolkstuinders.nl versturen of per post naar het bondsbureau.

Hoe kan ik mijn aspirant lidmaatschap opzeggen?

Je kunt telefonisch contact met ons opnemen of een email sturen met verzoek van opzegging naar debiteuren@bondvanvolkstuinders.nl Het lidmaatschap wordt per direct beeindigd. Mocht u een automatische incasso hebben afgegeven, dan wordt deze ook direct beeindigd.