Bondsvergadering 10 december 2022

Op 10 december 2022 wordt de volgende Bondsvergadering gehouden.
De link met alle stukken voor onderstaande agenda worden uiterlijk 3 weken voor 10 december per email aan de afdelingsbesturen en bondsafgevaardigden gestuurd.
Heb je als tuinder vragen of opmerkingen over de onderstaande agendapunten, breng deze dan naar voren in de ALV van het tuinpark of stel ze aan je afdelingsbestuur of afgevaardigden. De bondsafgevaardigden van je tuinpark kunnen dit dan aankaarten of een vraag stellen in de rondvraag.

Lid-tuinders kunnen de stukken voor de Bondsvergadering ontvangen door een mail te sturen naar info@bondvanvolkstuinders.nl. Wil je de Bondsvergadering bijwonen als toehoorder (beperkt aantal plaatsen)? Dan graag uiterlijk 6 december aanmelden via het bovenstaande emailadres.

Inloop vanaf 12:30 uur, aanvang vergadering 13:00 uur.

AGENDA

0. Opening en mededelingen

1. Vaststelling verslag vorige bondsvergadering (11 juni 2022)

2. Vaststelling geconsolideerde jaarrekening 2021 Bond van Volkstuinders

3. Activiteiten en begroting 2023

4. Waardebeplalingen

5. Voorstel bondsbestuur - Voorrangsregeling bij opheffing tuinen

6. Stand van zaken (huur)afspraken met de gemeente Amsterdam

7. Voorstel ALV tuinpark Dijkzicht - Woonplaatsbeginsel en voorkeursrecht kinderen

8. Benoemingen en voordrachten

9. Rondvraag en sluiting

LOCATIE

Clubgebouw tuinpark De Groote Braak - Daveren 25 - 1046 AP Amsterdam

FIETS, OPENBAAR VERVOER, AUTO

  • De Groote Braak is het meest westelijke tuinpark van de bond van volkstuinders. Het is misschien een stukje fietsen maar het is wel een prachtige route komende uit de richting van het centrum (Brettenpad).
  • Vanaf NS station Sloterdijk de bus pakken naar IJmuiden (lijn 382 op perron A), na ongeveer 20 minuten uitstappen Halte Dortmuiden, 15 minuten (950 meter) naar het zuiden lopen via ‘Dortmuiden’, onder A5 door, bij rotonde rechtdoor ‘Tijnmuiden’, einde rechtsaf ‘Watervoort’ en gelijk weer links ‘Daveren’.

Kom je met de auto? De Groote Braak heeft een groot parkeerterrein met gratis parkeren