Bondsvergaderingen 2023

De data van de volgende bondsvergaderingen zijn:

  • zaterdag 10 juni 2023 op tuinpark Ons Buiten
  • zaterdag 9 december 2023. De locatie wordt nader bekend gemaakt.

Tweemaal per jaar wordt een zogenaamde bondsvergadering gehouden; dit is de overkoepelende algemene ledenvergadering van de Bondsvan Volkstuinders. De tuinparken (afdelingen) kunnen ieder drie mensen afvaardigen naar de bobdsvergadering. 
De uitnodiging en de agenda staan in de de Vroegop samen met de link met alle stukken.  De Vroegop met de agenda voor de bondsvergadering op 10 juni is eind april 2023 aan alle leden en aspirant-leden gestuurd.
Heb je als tuinder vragen of opmerkingen over agendapunten, breng deze dan naar voren in de ALV van het tuinpark of stel ze aan je afdelingsbestuur of afgevaardigden. De bondsafgevaardigden van je tuinpark kunnen dit dan aankaarten of een vraag stellen in de rondvraag.

Lid-tuinders kunnen de bondsvergadering ook bijwonen als toehoorder, mits er voldoende plaats is.