Bondsvergaderingen 2023

De volgende bondsvergadering is op zaterdag 9 december 2023. De locatie wordt nader bekend gemaakt.

Tweemaal per jaar wordt een zogenaamde bondsvergadering gehouden; dit is de overkoepelende algemene ledenvergadering van de Bondsvan Volkstuinders. De tuinparken (afdelingen) kunnen ieder drie mensen afvaardigen naar de bobdsvergadering. 
De uitnodiging en de agenda staan in de volgende Vroegop samen met de link met alle stukken.  

Lid-tuinders kunnen de bondsvergadering ook bijwonen als toehoorder, mits er voldoende plaats is.