Een volkstuin....groen waar je wat mee mag doen!!!!

Hartelijk welkom op de website van de Bond van Volkstuinders

een vereniging van 6000 leden verdeeld over 29 volkstuinparken in Amsterdam en omgeving. Ook zijn er 4000 aspirantleden die wachten op een plekje op een van de tuinparken.
Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maakt u op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken.  U leest hoe u zich kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

Vanzelfsprekend kunt u ook informatie vinden wat de Bond van Volkstuinders doet.
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van onze leden.
De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.
De Bond van Volkstuinders is zich er terdege van bewust dat hiervoor offers van de leden/tuinders mogen worden verlangd, zoals het ontsluiten van de tuinparken voor derden.

Update: 24-03-2020

Coronavirus: voorschriften op het tuinpark

Nu de landelijke voorschriften en adviezen i.v.m. de corona uitbraak zijn aangescherpt, gelden op de tuinparken de volgende regels. LET OP: Dit zijn geen adviezen maar voorschriften. Op locaties zoals vakantieparken (ook op de tuinparken)  gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten. 

 1. Alle kantines/clubhuizen blijven tot 1 juni gesloten.
 2. Alle tuinwinkels blijven gesloten met uitzondering van de gasverkoop. Er mag uitsluitend met pin of op rekening betaald worden.
 3. Voor het inleveren van afval op het tuinpark geldt dat de regels voor afstand en groepsvorming moeten worden nageleefd.
 4. Alle ledenvergaderingen worden uitgesteld tot het najaar.
 5. Alle bijeenkomsten van afdelingsbesturen en commissies gaan niet door. Er kan natuurlijk wel digitaal of telefonisch worden vergaderd.
 6. Het algemeen werk op de zaterdagen en eventueel andere dagen zal op een andere wijze worden georganiseerd. Uw afdelingsbestuur zal u hier over berichten.
 7. Spreekuren van afdelingsbesturen vervallen. Eventueel kan een afdelingsbestuur besluiten om in dringende gevallen een afspraak te maken met een tuinder.
 8. Inschrijvingen op de wachtlijst kan alleen digitaal.
 9. De taxaties en verkopen van huisjes worden opgeschort tot 1 juni, met uitzondering van de overdracht van reeds verkochte tuinhuizen. Deze kunnen op afspraak worden afgehandeld.
 10. Voor alle tuinders geldt: het regels rond het bijhouden van de eigen tuin, het pad, de heg en de slootkant blijven van kracht. De controles hierop blijven doorgang vinden.
 11. De tuinparken blijven vanaf 1 april gewoon open voor wandelaars.

 

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn: 

 • Blijf zoveel mogelijk op uw tuin. Ga alleen buiten uw tuin voor werk, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. 
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook op de tuin: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar. 
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis of in uw tuinhuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf dan iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen. 
 • Er mogen buiten de eigen tuin maximaal drie mensen bij elkaar zijn die anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Afdelingsbesturen kunnen tuinders of bezoekers wegsturen en de toegang tot het tuinpark ontzeggen als die zich niet aan de voorschriften houden, ook als dit op de ‘eigen’ tuin gebeurt. 

LATEN WE ER MET ELKAAR VOOR ZORGEN DAT DE TUINPARKEN OPEN KUNNEN BLIJVEN!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Nieuwe Kern

29 januari werden de plannen voor de inrichting van het gebied De Nieuwe Kern bekend.

Het bondsbestuur is teleurgesteld dat tuinpark Nieuw Vredelust en een deel van tuinpark Ons Lustoord zullen moeten verdwijnen voor de bouw van woningen.

Voor de tuinders die daardoor hun tuinen zullen moeten verlaten is dit een enorm verlies. De Bond zal zich inzetten om met en voor hen tot een goede oplossing te komen. In het seizoen 2020 zullen we daar een start mee maken.

Naast deze teleurstelling is het bondsbestuur blij dat naast het opheffen van bovenstaande tuinen er ruimte in de plannen is gereserveerd voor nieuwe tuinen. Hiermee wordt het belang van de volkstuinen door de gemeenten erkend en in praktijk vormgegeven. Ook de aankondiging dat de gemeente Amsterdam wil komen tot langdurige huurovereenkomsten met de volkstuinen laat zien dat wij er als volkstuinders toe doen en dat onze parken bijdragen aan een leefbare stad.

 

Bondsbouwvoorschriften december 2018

Op de 115e bondsvergadering d.d. 8 december 2018 zijn de bondsbouwvoorschriften vastgesteld. Vanaf heden worden de voorschriften/reglementen van bijgevoegd boekje     Pdf  gehanteerd. 

VISIE Bond van Volkstuinders 

De visie van de Bond van Volkstuinders is tijdens de 115e bondsvergadering d.d. 8 december vastgesteld.
De visie is hier te lezen     Pdf, maar ook terug te vinden bij archief/downloads/beleidsdocumenten BVV.

Privacystatement Bond van Volkstuinders

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei a.s. van toepassing is, heeft het bondsbestuur een privacystatement opgesteld. Deze zijn te lezen  bij thuis/privacy en bij archief/downloads/beleidsdocumenten BVV.


Wat is een volkstuin?

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.
Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren".
Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.

Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.
Veel plezier op onze website

Zie de agenda voor interessante en leuke activiteiten op de verschillende tuinparken.