Nieuwe kern

Afsprakenbrief cocreatie volkstuinen De Nieuwe Kern getekend

Op 3 november jl. is het college van B&W akkoord gegaan met ondertekening van de Afsprakenbrief Volkstuinen De Nieuwe Kern.

lees meer

plannen zijn bekend (29 januari 2020)

29 januari 2020 werden de plannen voor de inrichting van het gebied De Nieuwe Kern bekend.

Het bondsbestuur is teleurgesteld dat tuinpark Nieuw Vredelust en een deel van tuinpark Ons Lustoord zullen moeten verdwijnen voor de bouw van woningen.

Voor de tuinders die daardoor hun tuinen zullen moeten verlaten is dit een enorm verlies.

lees meer

nieuwbouwplannen (juli 2018)

De nieuwbouwplannen in de nieuwe kern ( zoals de grond tussen het Arenagebied, station Duivendrecht en de A2 wordt genoemd) heeft tot gevolg dat wellicht Tuinpark Nieuw Vredelust waarschijnlijk plaats moet maken voor het bouwproject. Over het verdwijnen van de volkstuinen Dijkzicht, Ons Lustoord en De Federatie is nog geen definitieve beslissing genomen. 

Op 3 juli 2018 werd er ook bij EenVandaag aandacht aan besteed. Zie hierbij de uitzending  vanaf minuut 20.

lees meer