EU biodiversiteitsstrategie en herstel van natuur - teken voor  5 april !

Op Europees niveau gaat gesproken worden over herstel van biodiversiteit en over hoe dat verankerd kan worden in nieuwe natuurwetgeving. Je denkt misschien meteen aan landschappelijk gebied, maar in het verstedelijkt gebied dat Nederland is, kunnen we ook meehelpen om meer natuur te krijgen. In de randstad zijn de volkstuinparken een bron van biodiversiteitsontwikkeling, een plek waar kennis en kunde over 'natuur' verzameld is. De wet kan ons helpen bij Natuurlijk Tuinieren. Wil je je verdiepen en zelf nadenken en bijdragen, informeer je dan verder bij de Europese commissie

Je kunt je ook aansluiten bij de campagne van Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, het Wereld Natuur Fonds en hun internationale koepels. Via hun vooraf ingevulde antwoorden op de consultatie kun je ook vragen om stevige natuurwetgeving.