Afspraak met belastingdienst 30 juni 2016

Naar aanleiding van een afspraak met de belastingdienst op 30 juni jl. is er wat meer duidelijkheid. Update BTW positie Bond van Volkstuinders