Inspreken raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling inzake ontwikkelingen Duivendrechtse Polder (Nieuwe Kern)

Op 22 november heeft Ralf Grevelink, voorzitter Bond van Volkstuinders, gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid inzake de ontwikkeling van de Nieuwe Kern. De ontwikkelingen in de Nieuwe Kern vormen een directe bedreiging voor een aantal van onze tuinparken. De ingesproken tekst treft u hier aan.
De ingesproken tekst van de andere bestuursleden tuinpark Nieuw Vredelust en Dijkzicht, maar ook van de Federatie (geen onderdeel van de Bond van Volkstuinders) treft u hier aan. Het verslag van deze bijeenkomst treft u hier aan.