Interview RTV Noord Holland

RTV Noord Holland heeft een bezoek gebracht aan tuinpark Nieuwe Levenskracht en een paar interviews afgenomen. Deze zijn terug te luisteren via onderstaande links:
Ralf Grevelink
Dideric Immink 
Jetty van der Elsken