Schades vanaf 1 januari 2022

Schades tuinhuisjes (brand, storm, inbraak, glas)

Per 1 januari zijn we overgestapt naar een nieuwe verzekeringstussenpersoon www.zichtadviseurs.nl voor de verzekeringen van de tuinhuisjes en andere opstallen op de tuin.

Schades kunnen gemeld worden door gebruik te maken van het onderstaande Zicht Schadeformulier. Dit formulier svp volledig invullen, bewijsstukken bijvoegen (foto’s, bonnen e.d.) en ondertekenen door tuinder. De tuinder levert dit alles in bij het afdelingsbestuur.

Tuinders die gebruik maken van Mijn Tuin kunnen de schadeformulier via Mijn Tuin inleveren,  het formulier gaat ter info langs het afdelingsbestuur.

Wanneer het afdelingsbestuur deze documenten upload in het administratiesysteem van de Bond van Volkstuinders (Afas) hoeft hier geen verdere handtekening van het bestuur onder.

Zicht Polisvoorwaarden tuinhuis

Zicht schadeformulier

  • De ‘verzekeringspremie tuinhuis’ wordt betaald via de jaarnota van de Bond van Volkstuinders. Staat deze premie er niet op? Dat betekent dat het tuinhuis nooit is aangemeld voor verzekering via de Bond. Wil je dat wel? Neem dan contact op met het Bondskantoor.
  • De verzekering dekt de schade bij brand en storm én inbraakschade aan tuinhuis en inboedel. Op de jaarnota staat de waarde van de verzekerde opstal en de waarde van de verzekerde inboedel plus de verzekerde waarde bij inbraak. Staat één van deze drie er niet op, dan betekent dit dat deze nooit zijn aangemeld. Wil je dat wel? Neem dan contact op met het Bondskantoor.
  • Het tuinhuis (verzekerde opstal) is tegen herbouwwaarde verzekerd bij brand en storm. Neem contact op met het Bondskantoor wanneer deze herbouwwaarde niet meer actueel is en moet worden aangepast (b.v. na een flinke verbouwing). Bij vervanging van bestaande zaken is deze aanpassing alleen nodig indien er gebruik gemaakt is van duurdere materialen en de herbouwwaarde daarmee omhoog is gegaan.
  • Eigen risico per incident is 150 euro
  • Zonnepanelen zijn het gehele jaar verzekerd; ze hoeven niet in de winter van het dak te worden gehaald. De zonnepanelen moeten wel, zoals ook nu het geval is, goed aan het dak bevestigd zijn.
  • Anders dan in de polisvoorwaarden benoemd is glasschade is meeverzekerd bij brand, storm en inbraak. Ook voor glasschade geldt een eigen risico van 150 euro. Glasschade veroorzaakt door iets anders én glasschade aan een kas moet apart verzekerd worden. Neem ook hiervoor contact op met het Bondskantoor.

 

Schades aan clubgebouwen en andere gemeenschappelijke gebouwen en faciliteiten

Deze schades zijn, ook vanaf 1 januari 2022, ondergebracht bij AON. Voor polisvoorwaarden en schadeformulier zie onder.

 

Schades t/m 31 december 2021

Opgelopen schades t/m 31 december 2021 dienen aangemeld te worden door gebruik te maken van het schadeformulier AON. Dit formulier svp volledig invullen, bewijsstukken bijvoegen (foto’s, bonnen e.d.) en laten ondertekenen door tuinder én afdelingsbestuurder van het tuinpark. Het afdelingsbestuur dient dit vervolgens in bij de Bond van Volkstuinders.

Polisvoorwaarden en clausules Tuinhuisjes

Eigen risico is € 250,00 per gebeurtenis. Zowel brand-, inbraak- als glasschade

AON Schadeformulier